ยงเฮ้าส์ Summer Fair 9-12 มีนาคม 2561 ณ ร้านยงเฮาส์ สาขาแยกวังสารภี จ.กาญจนบุรี