ทำบุญปีใหม่ไทย และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร บริษัท เยส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด