DA-DOORS : ประตูPS รุ่นDA

ประตู PS(โพลีสไตรีน) รุ่นDA
*แนะนำติดตั้งประตูเยส โมลดิ้ง ภายใน หรือหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
**เพื่อความสะดวกและสวยงามในการติดบานพับ แนะนำใช้บานพับปีกผีเสื้อ 4 ตัว/ประตู 1 บาน

4 colors available.
สีงาช้างขอบทอง
สีงาช้าง
สีวอลนัทขอบทอง
สีวอลนัท