DC-DOORS : ประตูPS รุ่น DC (ช่องลมด้านล่าง)

9 colors available.
สีไม้สักทอง
สีเบจ
สีเมเปิ้ล
สีบีช
สีแบล็ค โคโคนัท
สีงาช้างขอบทอง
สีงาช้าง
สีวอลนัทขอบทอง
สีวอลนัท