DF-DOORS : ประตูPS รุ่นDF

ประตู PS(โพลีสไตรีน) รุ่นDF
*แนะนำติดตั้งประตูเยส โมลดิ้ง ภายใน หรือหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
**เพื่อความสะดวกและสวยงามในการติดบานพับ แนะนำใช้บานพับปีกผีเสื้อ 4 ตัว/ประตู 1 บาน

1 colors available.
สีขาว