ไม้บัวบน BB001

Dimension

Specifications

ความยาว 3 เมตร
21 เส้น : กล่อง

6 colors available.
สีโอ๊คดำ
สีไม้สักเก่า
สีไม้สักแดง
สีวอลนัท
สีงาช้าง
สีขาวมุก