ไม้บัวบน BB004 (สีเงา)

Dimension

Specifications

ความยาว 3 เมตร
24 เส้น : กล่อง

4 colors available.
สีไม้สักเงา
สีไม้มะค่าเงา
สีไม้แดงเงา
สีไม้สักอ่อนเงา