ไม้บัวบน BB007

Dimension

Specifications

ความยาว 3 เมตร
20 เส้น : กล่อง

7 colors available.
สีไม้สัก
สีไม้มะค่า
สีไม้แดง
สีไม้สักอ่อน
สีลายไม้สัก
สีขาว
สีไม้พะยูง