ประตู ประตูบานเลื่อน ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ ประตูลายไม้

ประตู

Doors

ประตู

ประตู (Doors) เยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน เพื่อทดแทนไม้ประตูไม้จริงจากธรรมชาติ การนำไปใช้งาน นำไปตกแต่งทำประตู ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ หรือเปลี่ยนประตูไม้เดิมที่เราใช้มานาน หรือใช้งานจนชำรุด เปลี่ยนเป็นสไตล์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประตู เยส โมลดิ้ง